VMware ICM 8.0

VMware Install Configure Manage ( Kurulum, Ayar, Yönetim ) Eğitimi içeriği.

Amacım hem kendim için hemde sizler için notlar serisi oluşturabilmek. Neler olarak bu sub domain ve notlar bölümünde.

VMware standart eğitmi olarak içerik aşağıdaki gibi olacak.

  • vSphere ve Sanallaştırmaya genel bakış.

  • ESXi yükleme ve konfigüre etmek.

  • vCenter yükleme ve konfigüre etmek.

  • vSphere Network ( Ağ ) konfigüre etmek.

  • vSphere Storage ( Data Disk Depolama ) konfigüre etmek.

  • Sanal Makine ( VM ) oluşturma.

  • Sanal Makine ( VM ) yönetimi.

  • vSphere Cluster oluşturma ve konfigüre etmek.

  • vSphere ( Lifecycle ) yaşam döngüsü yönetimi.

Yukarıdaki başlıkların sürekli alt başlıkları olacaktır bilgilerinize.

Last updated