Fiziksel Kaynak Paylaşımı

Fiziksel bir ana bilgisayarda çalışan birden fazla sanal makine bilgi işlemci (cpu), bellek (ram), ağ (network) ve depolama (storage) alanlarını paylaşır.

Sanallaştırma ile tek bir fiziksel ana bilgisayarda birden fazla sanal makine çalıştırabilir ve her sanal makinenin bir fiziksel bilgisayarın kaynaklarını birden fazla ortamda paylaşmasını sağlayabilirsiniz. VM'ler CPU'lara erişimi paylaşır ve hipervizör tarafından çalıştırılmak üzere programlanır. Buna ek olarak, VM'lere kullanmaları için kendi bellek(ram) bölgeleri atanır ve fiziksel ağ kartlarına ve disk denetleyicilerine erişimi paylaşırlar. Farklı VM'ler aynı fiziksel bilgisayarda farklı işletim sistemleri ve uygulamalar çalıştırabilir.

Bir ESXi ana bilgisayarında birden fazla VM çalıştığında, her VM'ye fiziksel kaynakların bir kısmı tahsis edilir. Hipervizör, bellek tahsisi ve uygulama zamanlamasının geleneksel işletim sistemi yönetimine benzer şekilde VM programlarını yönetir. Bu VM'ler çeşitli CPU'lar üzerinde çalışır. ESXi hipervizörü ayrıca belleği aşırı işleyebilir. Güç (Start) verilen sanal makinelerinizin birleşik sanal RAM'i ana bilgisayarda bulunan fiziksel RAM'den daha büyük olduğunda bellek aşırı işlenir.

Uygulamalar gibi VM'ler de ağ ve disk bant genişliğini kullanır. Ancak VM'ler, her bir VM için ne kadar erişimin mevcut olduğunu yönetmek için ayrıntılı kontrol mekanizmalarıyla yönetilir. Varsayılan kaynak ayırma ayarlarıyla, aynı ESXi ana bilgisayarıyla ilişkili tüm VM'ler mevcut kaynaklardan eşit pay alır.

Last updated