Kaynakların vSphere ile Sanallaştırılması

Temelde 4 fiziki kaynak sanallaştırılır. Desteklenen herhangi bir işletim sistemindeki herhangi bir uygulama bir VM'de (konuk) çalışabilir ve ana bilgisayar tabanlı kaynaklardan CPU, bellek, disk ve ağ kullanabilir.

Sanal makine, fiziksel bir makinenin yazılımdaki bir soyutlamasıdır. ESXi, sanal makineler tarafından kullanılan fiziksel kaynakları sanal kaynaklar olarak yönetir.

Desteklenen tüm işletim sistemlerinin listesi için https://www.vmware.com/resources/compatibility adresindeki VMware Uyumluluk Kılavuzu'na bakın.

Last updated