Fiziksel ve Sanallaştırılmış Host (fiziki) Bellek (ram) Kullanımı

Fiziksel bir ortamda, işletim sistemi sistemdeki tüm fiziksel belleğin sahipliğini alır. VM makineye start verildiğinde atanmış bellek (ram) VM makineye atanır.

Bir uygulama başladığında, yürütme sırasında sanal bellek sayfalarını ayırmak veya serbest bırakmak için işletim sistemi tarafından sağlanan arayüzleri kullanır. Sanal bellek, çoğu genel amaçlı işletim sisteminde kullanılan eski bir tekniktir. İşletim sistemleri, uygulamalara fiziksel erişimleri olandan daha fazla bellek sunmak için sanal bellek kullanır. Hemen hemen tüm modern işlemciler sanal belleği destekleyen donanıma sahiptir.

Sanal bellek, uygulamalar için tek tip bir sanal adres alanı oluşturur. İşletim sistemi ve donanım ile sanal bellek, sanal adres alanı ile fiziksel adres alanı arasındaki adres çevirisini gerçekleştirebilir. Bu teknik, modern bilgisayar sistemlerinde büyük adres alanlarını, süreç korumasını, dosya eşlemesini ve takas işlemini desteklemek için yürütme ortamını uyarlar.

Sanallaştırılmış bir ortamda, VMware sanallaştırma katmanı, VM başlatıldığında VM için bitişik adreslenebilir bir bellek alanı oluşturur. Tahsis edilen bellek alanı VM oluşturulduğunda yapılandırılır ve sanal adres alanıyla aynı özelliklere sahiptir. Bu yapılandırma ile hipervizör, her bir sanal makinenin belleğini diğerlerinin erişiminden korurken aynı anda birden fazla sanal makineyi çalıştırabilir.

Last updated